Most na Waryńskiego

Most na Waryńskiego
Lata 70. Rys. inż. A. Milkowski. Sensowna lokalizacja trasy mostowej (zmieniona przez Zaleskiego)

sobota, 19 lipca 2014

Plac Rapackiego: list otwarty do prezydenta Zaleskiego


Chciałbym dziś na blogu zabrać głos w dyskusji dotyczącej przebudowy 
placu Rapackiego kierując do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego 
swoje przemyślenia o pracach nad przygotowaniem tej inwestycji.


Szanowny Panie Prezydencie,

W załączeniu zbiór sugestii, które proponuję wziąć pod uwagę na etapie przygotowań projektu przebudowy pl. Rapackiego.1.  Negatywne konsekwencje błędnego wyboru lokalizacji dla nowej przeprawy skupiają się na Trasie Staromostowej, która nie powinna i nie jest w stanie pełnić roli głównej osi komunikacyjnej miasta na kierunku północ-południe ze względu na gęstość zabudowy, duże natężenie ruchu pieszych i inne niekorzystne oddziaływania na otoczenie i warunki życia mieszkańców sąsiadujących osiedli

2. Nie uda się odwrócić niekorzystnej dla miasta i mieszkańców decyzji za którą ponosi pan pełną odpowiedzialność, a która jest przyczyną dzisiejszego zadłużenia miasta i demagogicznej troski o stan finansów miejskiej kasy jaką wyrażają ludzie, którym zabrakło odwagi aby protestować wówczas, gdy był na to czas. Nie zwalnia to pana jednak z obowiązku podejmowania wysiłku w celu minimalizacji dalszych strat i prób naprawiania ładu przestrzennego miasta na tyle, na ile to możliwe. Limit błędów pan wyczerpał.

3. Aby pełnić funkcje głównej osi komunikacyjnej na kierunku północ - południe Trasa Staromostowa musi być na całym swym przebiegu drogą 2x2 (dwujezdniową, czteropasmową, po dwa pasy w każdym kierunku jazdy). W szczególności Trasa Staromostowa powinna być w układzie 2x2 na odcinku od pl. Rapackiego do pl. AK, tj. na przeprawie im. J. Piłsudskiego (starym moście).

4. Przebudowa starego mostu do 2x2 powinna być priorytetem w ramach zadania, które pan planuje przeprowadzić. Nie może pan z tego zrezygnować, nie powinien pan tego kwestionować, nie wolno panu środków na ten cel wykorzystać na żadne inne zadania drogowe. 

5. Poszerzenie starego mostu nie zwiększa znacząco kosztów remontu mostu Piłsudskiego (w wartościach bezwzględnych). Koszt umieszczenia płyty przęsła mostu Piłsudskiego na trapezach na istniejących podporach a następnie poszerzenie płyty przęsła jest zadaniem relatywnie prostym patrząc z punktu widzenia inżynieryjnego, budowlanego. Rozcięcie kratownic stanowiących sklepienie mostu i ich uzupełnienie (wydłużenie) nie jest skomplikowane, gdyż nie ingeruje w konstrukcję nośną, którą są łuki. Chciałbym podkreślić, że nie są to koncepcje nowe, panie prezydencie. Były rozważane kilkadziesiąt lat temu, przy znacznie niższym poziomie ówczesnej techniki.

6. Koszt poszerzenia mostu zwiększą budżet projektu o ok 20-50 mln zł, co jest kwotą nieznaczną biorąc pod uwagę to, że zamiast mostu o dwóch pasach ruchu otrzymamy most 2x2, a więc dwukrotnie większą przepustowością. Korzyści z takiego rozwiązania będziemy uzyskali co dzień przez kolejnych kilkadziesiąt lat (analogicznie, rezygnacja z poszerzenia mostu spowoduje ogromne problemy: zakorkowanie tego mostu za kilka lat na kolejnych kilkanaście lat). Koszt przebudowy starego mostu do 2x2 i budowy tunelu drogowego pod pl. Rapackiego jest wielokrotnie niższy niż budowa jeszcze jednego mostu. Rezygnację z poszerzenia mostu można spowodowałaby straty. Należy wykorzystać okazję jaką jest konieczność zrobienia generalnego przeglądu i remontu mostu, która zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Jeśli jej pan nie wykorzysta i zakonserwuje istniejące rozwiązania drogowe na pl. Rapackiego i pl. AK Trasa Staromostowa będzie się niedługo już korkowała w tych miejscach tak, jak przed budową mostu na Wschodniej. 

7. Ze względu na szybko rosnące natężenie ruchu w osi całej Trasy Staromostowej (szybciej niż na Trasie Wschodniej, gdyby kiedyś powstała) samorząd powinien dołożyć starań aby ta arteria w jak najmniejszy sposób oddziaływała na otoczenie, tzn. na obszar Starego Miasta i Chełmińskiego Przedmieścia. Ruch pieszych i rowerów jest bardzo intensywny na tym obszarze. Szosa Chełmińska nie może wyglądać tak brzydko jak Trasa Średnicowa. Na obszarze śródmieścia i centrum jest pan zobowiązany podnieść standardy, panie prezydencie. Chodzi nie tyle o wizerunek miasta ale o bezpieczeństwo, warunki życia i zdrowie mieszkańców.

8. Na placu Rapackiego Trasa Staromostowa powinna być wybudowana w układzie 2x2 w tunelu. Moim zdaniem autobusy również powinny znaleźć się w tunelu a na powierzchni powinny pozostać tylko tramwaje. Uwolniona w ten sposób przestrzeń placu Rapackiego powinna zostać zagospodarowana wzorem najlepszych przykładów współczesnej miejskiej architektury w Europie. Moim zdaniem tunel Trasy Staromostowej powinien sięgać aż za ulicę Gałczyńskiego.

9. Jednym z najtrudniejszych i najważniejszych zadań na odcinku pl. Rapackiego - pl. AK jest przebudowa pl. AK. Koncepcja inż. Czyżniewskiego z NOT jest nie do zaakceptowania (trudno ją zresztą uznać za koncepcję, to po prostu projekt kładki dla pieszych, ale nawet to nie wyszło: nie w tym miejscu powinna być, gdzie inżynier Czyżniewski ją umieścił). 

10. Proszę rozważyć wariant budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi na pl. AK, z mostu do ul. Podgórskiej. 

11. Przygotowania tak ważnej inwestycji jak budowa głównej drogi w osi północ południe w mieście nie mogą odbywać się etapowo, panie prezydencie. Realizację można podzielić na odcinki, ale projektowanie musi dotyczyć całości trasy i uwzględniać jej rolę w mieście. To są sprawy oczywiste dla każdego urbanisty, inżyniera czy dla trochę zainteresowanego sprawami przestrzeni miejskiej amatora. Powinny być więc również oczywiste dla doświadczonego samorządowca.

12. Jest pan bardzo spóźniony, panie prezydencie, z pracą nad projektem Trasy Staromostowej na odcinku pl. Rapackiego - pl. AK. Dobre przygotowanie projektu wymaga przynajmniej 4-5 lat. Można to zrobić w miesiąc czy dwa, ale tak pracują tylko słabi inżynierowie, których stać na to, aby przyjmować dużo zleceń i nie czuć odpowiedzialności za efekt swojej pracy. Nie dokonał pan wszechstronnej analizy wariantów, bo nie zostały przygotowane, nie ma pan gotowej koncepcji ani projektu co znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie dofinansowania dla inwestycji. 

13. Przygotowanie projektu przebudowy placu Rapackiego wymaga ogłoszenia konkursu architektonicznego na koncepcję drogową i zagospodarowania przestrzeni a także przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych poświęconych wynikom takiego konkursu. Panie Prezydencie, dopóki będzie pan polegał wyłącznie na pracy zaprzyjaźnionych inżynierów z NOT i pracy słabych inżynierów z MZD dopóty będzie pan miał problem z podjęciem decyzji.

14. Zapewniam pana, że ma pan dziś po swojej stronie wszystkich mieszkańców Torunia, którym zależy na tym aby cieszyć swoje oczy widokiem nowego plac Rapackiego. Po pana stronie są doświadczeni inżynierowie gotowi służyć panu bezinteresownie poradą, po pana stronie są amatorzy zajmujący się drogami w paintcie, są stowarzyszenia, są fundacje, są mieszkańcy. Myślę, że poznałem to środowisko na tyle aby zapewnić pana, że plac Rapackiego jest dla nich ważniejszy niż jakieś osobiste porachunki z panem. Proszę też pamiętać, że nie może pan zepsuć kolejnej rzeczy w mieście, limit błędów panu już wyczerpał. Mam nadzieję, że potraktuje pan mieszkańców jak partnerów w tej dyskusji; nawet jeśli się pan ich bardziej nie lubi niż oni pana. Plac Rapackiego i Trasa Staromostowa są ważniejsze niż animozje między ludźmi, które zawsze mają miejsce w dużym mieście.

15. Proszę rozważyć maksymalne wydłużenie odcinka, który ma być realizowany w ramach zadania dotyczącego placu Rapackiego, bo droga nie kończy się ani na pl. Rapackiego ani na pl. AK (a więc przynajmniej do Gałczyńskiego na północy i do Hallera na południu). Proszę ogłosić konkurs w ramach którego poznamy różne warianty projektu, żebyśmy mieli o czym dyskutować (zamiast dyskutować o refleksjach red. Behrendta w GW). Proszę zaangażować w projekt architektów i inżynierów spoza Torunia i zrezygnować ze słabizny, którą przedstawiają panu osoby, które pana czarują. Proszę zrezygnować z osób, którymi się pan otacza a którzy udają architektów miejskich. 

pozdrawiam

Bartek Dawidowicz

PS. Na razie nie konsultowałem powyżej wypowiedzi z nikim, ale może uda mi się to zrobić w przyszłości.w powiększeniu: link


15 komentarzy:

 1. Skorygowałem koszty poszerzenia starego mostu, żeby nie prowokować samorządowych i dziennikarskich trolli do krytyki. Dodałem też taką prostą ilustrację tunelu na pl. Rapackiego. Może wytłumaczę:
  - kreski oznaczają pasy drogowe. Na czarno są pasy nad ziemią, na pomarańczowo zjazdy do tunelu i wyjazdy z tunelu, na żółto są pasy pod ziemią
  - Zjazd z mostu na ślimak getyński i ze ślimaka przejazd jednokierunkową drogą przez pl. Rapackiego (jedyna droga na powierzchni). Tylko autobusy jeżdżące z mostu mogą korzystać z przejazdu przez pl. Rapackiego, pozostałe pojazdy jadąće z mostu tylko zjechać w dół ślimakiem (nie mogą jechać prosto).
  - nie ma połączenia z Chopina, jest dwukierunkowa Mickiewicza (do akademików) która umożliwia wjazd na most zarówno z Bydgoskiego jak i ze Starówki (przez Wały Sikorskiego).
  - jest wyjazd z tunelu w Wały Sikorskiego
  - trasa w tunelu ma 2x2, ale w stronę mostu mamy jeszcze jeden dodatkowy pas, który pozwala włączyć się do ruchu a pod ziemią zamienia się w buspas (tę funkcję pełni pas wewnętrzny).
  - autobusy na most jadą pod ziemią, z mostu jadą na powierzchni co ułatwia przesiadki
  - autobusy mogą swobodnie z pl. Teatralnego jechać wjechać do tunelu o tam mają osobny pas dla ruchu (wewnętrzny)
  - tramwaje zostają na powierzchni

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hm, trochę bym to jednak poprawił. Na kierunku na most: zewnętrzny pas do włączenia się dla z Wałów Sikorskiego i Mickiewicza, dalej jako buspass. Z kolei przy wjeździe na most pas znajdujący się najbardziej wewnątrz łączyłby się z sąsiednim, a nie tak jak na rysunku, gdzie to zewnętrzny pas traci pierwszeństwo.

   Nie będę już tego poprawiał na rysunku, to i tak tylko koncepcja.

   Dodam jeszcze tylko, że zostaje wjazd i wyjazd z Kopernika (na ślimak getyński i w Wały Sikorskiego).

   Nie chciało mi się już rysować dalej, ale można łatwo wyobrazić sobie przebieg trasy za skrzyżowaniem Mickiewicza-Wały Sikorskiego. Trasa 2x2 w tunelu i na powierzchni pasy umożliwiające włączenie się do ruchu w tunelu i wyjazd z niego.

   Usuń
  2. Mam nadzieję, że doczekam się też kiedyś samorządowców i urbanistów, którzy zaproponują schowanie w tunelu ulicy Odrodzenia między dworcem PKS a CSW. To, co wyprawia tam Zaleski w zasadzie wymusza takie rozwiązanie w przyszłości, chociaż prezydent konserwuje istniejący układ.

   Takie są niestety skutki robienia remontów bez planowania. Zaleski wybiera mały odcinek drogi, robi projekt, a potem okazuje się że nie ma żadnej całości, ciągłości, że mnożą się problemy w innych miejscach.

   Wały Sikorskiego też powinny być strefą ruchu uspokojonego, powinien zmienić się charakter tej ulicy (powinny być alejami tak jak dawniej).

   Cóż, prezydent Torunia nigdy nie był mocny w przygotowaniu koncepcji. Rwie się do inwestycji ale umie tylko coś zacząć, skończyć nie potrafi. Może dlatego tak długo trzyma się na stołku: wciąż obiecuje że uprzątnie bałagan, który tworzy.

   Usuń
 2. Jeśli ktoś ufunduje mi licencję na program, które chciałbym sobie kupić do zrobię wizualizację pokazującą wszystkie rozwiązania drogowe włącznie z oznakowaniem, wszystkie obiekty inżynieryjne i jednocześnie film, który pozwoli odbyć wirtualną podróż samochodem po całym placu Rapackiego

  OdpowiedzUsuń
 3. na skyscrapercity znalazłem wątek, w którym trwa dyskusja o pl. Rapackiego:

  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1599092&page=6

  na tej stronie, którą wkleiłem jest opracowanie firmy Maskon.

  W wariancie 1 (oprócz poszerzenia chodników) zaprezentowano utworzenie 4 pasów bez poszerzenia jezdni: wówczas mamy 4 pasy po 2.55 m. Tyle wynosi szerokość autobusu. Moim zdaniem to nie będzie funkcjonować.

  W wariancie 2 mamy poszerzenie mostu aż o 4.5 metra aby uzyskać 4 pasy szerokości 3.5 metra. Tak duże zwiększenie rozpiętości wydaje mi się mało realne tym bardziej, że na rysunku nie widać aby wzmocniono dźwigary poprzeczne, mimo że zwiększono rozstaw filarów.

  Nie rozumiem też dlaczego powiększane są kamienne podpory mostu. Po co?

  Nie jestem inżynierem, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby stworzyć 4 pasy po 3 metry, a więc poszerzyć most o niecałe 2 metry, a przęsło położyć na nowych dźwigarach (trapezach) na istniejących podporach.

  Maskon oszacował koszt poszerzenia mostu w wariancie 2 na 117 mln zł. Różnica między wariantem 1 a 2 to 100 mln zł, taki byłby więc koszt poszerzenia jezdni mostu przy założeniu przebudowy podpór. Moim zdaniem można to zrobić za mniej niż połowę tej kwoty.

  OdpowiedzUsuń
 4. W tym wątku na skyscrapercity toczy się również dyskusja o dyslokacji przystanków na pl. Rapackiego. Dyslokacja źle mi się kojarzy. PAT brzmi o wiele lepiej, to prawda. Ale czy to jest lepsze rozwiązanie dla pieszych i pasażerów komunikacji zbiorowej?

  Moim zdaniem przenoszenie przystanków na środek bardzo ruchliwej trasy jest błędem i poniekąd zaprzeczeniem idei jaka przyświeca PAT. To rozwiązanie niebezpieczne i niekomfortowe dla pasażerów. Obecnie przystanki są zlokalizowane bardzo dobrze.

  Jak ktoś przyjeżdża MZK z Podgórza i idzie na Starówkę to nie przekracza jezdni. A w wariancie z PAT musi ją przejść. Takich pasażerów moim zdaniem jest dużo więcej niż tych, którzy się przesiadają na tramwaj jadący na Bydgoskie.

  Jak ktoś jedzie na Starówkę busem 11 z Bydgoskiego (ja tak jeżdżę) to i tak musi przejść przez jezdnię.

  Stanie na wyspie wokół której śmigają auta nie jest dobrym rozwiązaniem. Przystanki są tak blisko, że nie ma problemu aby dojść z jednego na drugi. Dłużej się czeka na przyjazd autobusu czy tramwaju. Wolę postać gdzieś z dala od spalin. Jak ktoś podróżuje z małymi dziećmi to PAT nie będzie dla niego bardziej komfortowym rozwiązaniem niż obecne, które po prostu jest bezpieczne.

  PAT mógłby być, ale chyba tylko wtedy gdyby był tunel.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Swoją drogą nie rozumiem też, czemu to rozwiązanie z jednym przystankiem między jezdniami tak bardzo się podoba. Może dlatego, że na wizualizacjach nie ma samochodów?:) Moim zdaniem tego typu przystanków nie buduje się między jezdniami bardzo ruchliwej drogi.

   Usuń
 5. Remont mostu Piłsudskiego, a więc jego zamknięcie, nastąpi prędzej czy później. Nie ma sensu naprawiać jezdni na pl. Rapackiego skoro i tak w perspektywie kilku lat most będzie musiał przejść remont generalny i zostanie zamknięty. Z zamknięciem mostu trzeba się pogodzić. I trzeba tę okazję wykorzystać bo następna zdarzy się dopiero po upływie 20-30 lat. Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji i nie poszerzyć mostu do 4 pasów.

  Myślę, że taki remont można przeprowadzić w trakcie jednego sezonu.

  Nie da się ukryć, że wówczas mieszkańcy Podgórza odczują błąd jakim była rezygnacja z przeprawy na Waryńskiego.

  Zawsze można jednak postawić przeprawę tymczasową, choćby most pontonowy. To są bardzo małe koszty w skali miasta. A jeśli uda się wykonać prace w trakcie jednego sezonu, przed zimą, to most pontonowy wystarczy.

  OdpowiedzUsuń
 6. Zamknięcie mostu i jego remont nastąpi prędzej czy później. Warto więc poczekać z remontem jezdni pl. Rapackiego na ten moment.

  Wydaje mi się, że poszerzenie mostu można zrobić w jeden sezon, od wiosny do jesieni.

  Mieszkańcy odczują błąd jakim była rezygnacja z przeprawy na Waryńskiego w trakcie zamknięcia mostu Piłsudskiego. Ale zawsze można postawić przeprawę tymczasową, choćby pontonową, która do zimy może działać. To jest bardzo tanie rozwiązanie.

  OdpowiedzUsuń
 7. zabytkowy most w Toruniu po przejściach:
  http://fotopolska.eu/foto/406/406621.jpg
  Nawiasem mówiąc, jakoś w latach 30-tych, gdy ten most budowano, nikt nie bronił tak żarliwie strefy buforowej toruńskiej starówki jak arch. Popielewski, obecny architekt miasta. Za takich architektów to ja dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 8. Jest taka opcja edytuj wpis. nie trzeba prowadzić dyskusji z sobą samym.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Treścią wpisu jest list otwarty do prezydenta, który mu w tej formie wysłałem mailem . W komentarzach umieściłem dodatkowe uwagi. To dyskusja wokół tez postawionych w liście.

   Masz coś ciekawego do powiedzenia?

   Usuń
  2. Uwagi też można zawrzeć w jednym komentarzu. Poza tym za długie, nie czytam.

   Usuń
 9. Napisz w końcu gotowy post. Nie rozpierdalaj się po postach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To nie moja wina, że nie masz nic ciekawego do powiedzenia.

   Usuń