Most na Waryńskiego

Most na Waryńskiego
Lata 70. Rys. inż. A. Milkowski. Sensowna lokalizacja trasy mostowej (zmieniona przez Zaleskiego)

piątek, 13 listopada 2015

PO już nie wygra


PO nie mogła wygrać tych wyborów.

2012 r.
Jaki procent ludzi otrzymuje wynagrodzenie netto w przedziałach na osi X.