Most na Waryńskiego

Most na Waryńskiego
Lata 70. Rys. inż. A. Milkowski. Sensowna lokalizacja trasy mostowej (zmieniona przez Zaleskiego)

wtorek, 30 kwietnia 2024

Trasa W-Z bez sygnalizacji świetlnej

 

Węzły na trasach 2x2 (dwujezdniowe, po dwa pasy w każdym kierunku) wymagają dużo terenu pod wiadukty, tunele, estakady. W centrum go brakuje. Rozwiązaniem są drogi jednokierunkowe. W przypadku dużych tras 2x2 optymalne jest oddalenie jezdni od siebie bo łatwiej wybudować skrzyżowania z drogami zbiorczymi.
Skrzyżowanie W-Z z ul. Uniwersytecką i Dąbrowskiego na południu
oraz ul Grudziądzką i Legionów na północyTrasa W-Z skrzyżowanie 
z Chełmińską na północy i al. Solidarności na południu  

Wersja bez kładki i chodników
wstępne zabawy z lokalizacją


Grudziądzka jednokierunkowa do Legionów
Legionów jednokierunkowa (dwa pasy do góry)
Chełmińska jednokierunkowa (dwa pasy na dół)

Ścieżka rowerowa na wyłączność dla rowerów
od Gałczyńskiego do Grudziądzkiej
Sygnalizacja świetlna dla rowerów na Chełmińskiej


Dodajemy tunel dla Trasy W-Z (północna nitka)
Przejście dla pieszych przy Netto niepotrzebne
(długie i niebezpieczne)
Niepotrzebne są też kładki na Odrodzenia
+ 200-250 mln zł Brak komentarzy:

Prześlij komentarz