Most na Waryńskiego

Most na Waryńskiego
Lata 70. Rys. inż. A. Milkowski. Sensowna lokalizacja trasy mostowej (zmieniona przez Zaleskiego)

czwartek, 31 października 2013

Zatrudnienie w kujawsko-pomorskimNiedawno w Toruniu powstał strategiczny dokument opisujący politykę zatrudnieniową. Był on już przedmiotem wielu kpin, wkrótce na blogu odniosę się do niego uzupełniając ten wpis. Sprawy rynku pracy były już tutaj wcześniej poruszane, będę do nich coraz częściej wracał.

Na dobry początek wykres ilustrujący tempo utraty konkurencyjności przez województwo kujawsko-pomorskie. Gdy znajdę trochę czasu dokleję poniżej kilka innych wykresów potwierdzających tezę, że ta zła sytuacja jest wynikiem gorszego zarządzania w naszym województwie w porównaniu do zarządzania w innych województwach (w których przecież też nie jest super).

dane: GUS

Poniżej te same dane na wykresie z tym, że "pozostałe województwa" zostały pogrupowane według tempa wzrostu zatrudnienia w okresie dziesięciu lat, między 2002-2012 rokiem.dane: GUS

Kujawsko-pomorskie jest jedynym województwem, w którym w ciągu 10 lat zatrudnienie się nie zwiększyło. Jest też jedynym województwem w Polsce, w którym w ciągu ostatnich 10 lat zatrudnienie częściej spadało niż rosło (wzrost do roku poprzedniego miał miejsce tylko trzy razy w ciągu dekady). Wyprzedzają nas wszyscy, w tym takie tygrysy gospodarcze jak warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubuskie, podlaskie, podkarpackie, opolskie... Przez połowę tego okresu województwem zarządza marszałek Całbecki; znaczący wzrost liczby zatrudnionych w regionie w roku 2008 roku nie jest jednak efektem podjętych przez niego działań.

c.d.n.

* * *
Mógłbym przynudzać dalej wykresami, które pokazywałyby w jaki sposób narasta przepaść między rozwojem naszego regionu a rozwojem innych województw. Wykresy te stopniowo będą pojawiać się na blogu. 

W latach 2007 - 2013 samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wydał kwotę blisko 1 miliarda złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), na działania mające na celu aktywizację zawodową, wzrost zatrudnienia, wzrost konkurencyjności.

Zatrudnienie w regionie w tym okresie spadło. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz