Most na Waryńskiego

Most na Waryńskiego
Lata 70. Rys. inż. A. Milkowski. Sensowna lokalizacja trasy mostowej (zmieniona przez Zaleskiego)

niedziela, 14 lutego 2016

500 plusUrodzenia żywe w Polsce w latach 1946-2013
wyże i niże demograficzne


Beneficjentem programu będzie pokolenie wyżu demograficznego przełomu lat 70-80. Dlatego będzie on relatywnie bardzo kosztowny, a jego wpływ na liczbę urodzeń niewielki. 
Pokolenie lat 70-80 już wyczerpuje swoje możliwości reprodukcyjne i dodatkowe 500 zł po prostu podniesienie ich realne dochody o ile jego inflacyjny efekt będzie niewielki. 

Problem dzietności jest w Polsce bardzo poważny. Jeśli pokolenie niżu lat 90-tych będzie miało relatywnie mniej dzieci niż wcześniejsze pokolenia, to bardzo negatywnie wpłynie to na realne dochody pokolenia wyżu lat 70-80 gdy znajdzie się w wieku emerytalnym.

Reasumując, program 500+ to przeżeranie przez pokolenie wyżu 70/80 pieniędzy, które pokolenie to powinno zainwestować w politykę demograficzną. Im więcej dzieci urodzi się teraz, tym więcej pracujących będzie utrzymywać to pokolenie, gdy znajdzie się na emeryturze.


Poza tym wydaje mi się, że to posiadania dzieci zachęca nie tyle ekstra kasa z budżetu, co stabilizacja życiowa, stabilne warunki pracy. łatwość jej znalezienie i relatywnie dobre wynagrodzenie. Upraszczając, wszystko to, co świadczy o "roszczeniowej postawie" pokolenia lat 90 pozytywnie wpływa na dzietność a więc i na rozwój gospodarczy kraju.


1 komentarz:

  1. Docenilbym wymiar socjalny tego programu. Nawet bardzo. Pod warunkiem określenia pułapu dochodów kwalifikujacych do swadczenia pod warunkiem ze sa to dochody z zatrudnienia. Wtedy to ma sens.

    OdpowiedzUsuń